5 urodziny Blondynki - konkurs urodzinowy  Blondynka obchodzi urodziny z tej okazji ogłaszam konkurs. 


Regulamin konkursu
kto organizuje: autor bloga Blondynka w Warszawie
po co: uczczenie 5 urodzin bloga
kiedy: 30.03 - 14.04.2018 
jak: na podstawie regulaminu 

Zasady
- kto może być uczestnikiem: osoby pełnoletnie, obywatele Polski 
- osoby wykluczone z udziału w konkursie: członkowie rodziny autora 
- ilość zgłoszeń: jedna osoba może przesłać tylko jedno zgłoszenie
- co trzeba zrobić: 

napisać recenzję miejsca w którym chciałbyś zjeść ze mną obiad w Warszawie
- uzasadnić swój wybór. miejsce musi istnieć w rzeczywistości. nie może być to również miejsce
w którym już byłam. 

recenzje przesyłamy drogą mailową na adres: 
talk2marta@gmail.com 

kto wygra: trzy najciekawsze recenzje restauracji w Warszawie
jak osoby, które wygrają dowiedzą się o wygranej: za pośrednictwem maila 
w jaki sposób otrzymają nagrodę i jakie warunki muszą spełnić, żeby je otrzymać: 
- I miejsce - otrzyma nagrodę osobiście podczas spotkania w zwycięskiej restauracji, jeśli w przeciągu 7 dniu od otrzymania informacji o wygranej potwierdzi odbiór nagrody;   
- pozostałe miejsca: nagrody zostaną wysłane pocztą po przesłaniu do mnie w przeciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej adresu. W przypadku chęci odebrania nagrody osobiście należy wcześniej to zaznaczyć. 
Po upływie terminu nagrody zostaną u organizatora konkursu. 

Nagrody: 
I miejsce - obiad z autorką bloga Blondynka w Warszawie w wygranym miejscu oraz pakiet urodzinowy - plecak lub torba z logo bloga 
II miejsce - torba z logo bloga 
III miejsce - torba z logo bloga 

Zasady rozstrzygnięcia konkursu: po 14.03.2018 w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia konkursu wybiorę trzy najciekawsze recenzje restauracji do których chciałabym pójść. 

Zaznacza się, co następuje: 
- brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną
- brak możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego. 
- przez wzięcie udziału w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu. 

Reklamacje: 
- do kiedy można składać: do 7 dni od zakończenia konkursu 
- jak można zgłaszać: mailowo na adres talk2marta@gmail.com 
- reklamacja powinna być uzasadniona 

Postanowienia końcowe
- wysyłając zgłoszenie uczestnik akceptuje tym samym regulamin konkursu 
- autor bloga zachowuje prawa autorskie względem loga 
- w kwestiach nieregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego  

Brak komentarzy:

Copyright © 2014 bite me Martha , Blogger